Samaritan’s Purse – Operation Christmas Child – Shoeboxes

Daily
Nov 15thToNov 19th

Samaritan’s Purse – Operation Christmas Child – Shoeboxes

Every day from November 15 to November 19
4:30 pm - 6:30 pm

Children’s Sanctuary